Giyim Sanatkarları San.Sit. 4.Ada C Blok İkitelli Kat:1 Not: 111 Başakşehir İstanbul info@baret.org 212 671 1737

İSG profesyonellerinin alması gereken 10 eğitim

1- DİKSİYON, BEDEN DİLİ VE ETKİLİ İLETİŞİM

Genel olarak Mühendislik, Mimarlık, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümlerinde öğretilmeyen ancak bir isg profesyonelinin çalışma hayatı dahilinde çalışan ve işveren ile sürekli sıcak iletişim halinde bulunduğu gerçeğini unutmamak gerekir.

Sosyal iletişimin her iş alanında olduğu gibi, isg alanında da önemli bir rolü bulunmaktadır, sıkı ve etkili bağlar kurabilmesi için gereken en teknik becerilerin başında Diksiyon, Beden Dili ve Etkili iletişim eğitimlerini en kısa zamanda almanızı öneririz.

Diksiyon ile kullandığınız kelimelerin daha etkili vurgulanmasını sağlarken güzel bir konuşmayla karşı tarafı etkilersiniz. Beden dili ile kelimelerden daha etkili olan hareketleriniz ile karşı tarafı yönlendirir ve yönetici pozisyonda olursunuz. Bu eğitimlerle zaten büyük birçoğunu hallettiğiniz etkili iletişim eğitimiyle de aktarmak istediğiniz her şeyi kısa ve net bir şekilde ifade edebilirsiniz.

2- SUNUM YÖNETİMİ

İSG Profesyonellerinin çalışma yaşamlarının önemli bir kısmı insanlara bir şeyleri sunmakla geçmektedir. Çalışana, İşverene, Kurula derken her adım bir sunum olarak gözüküyor, Dolayısıyla öğreneceğimiz sunum yönetimiyle, bilgiyi ve amacı en hızlı ve doğru içimde, ince noktalarla kitlelere nasıl daha verimli aktaracağımızı öğrenebiliriz.

3- STRES YÖNETİMİ

İnsan hayatını konu alan  isg uygulamalarına, iş olarak bakıldığında son derece stresli olduğunun farkındayız. Stres yönetimi ile baskı altında olsak bile doğru ve stratejik kararlar ile sakin kalmamızı sağlayacak bilgileri bu eğitim ile edinebiliriz.

4- ZAMAN YÖNETİMİ

Geri döndürülemeyen nadir durumlardan bir tanesi de ZAMAN’dır. Saha Denetimi, Uygulama, Eğitim gibi birçok alanı kapsayan İş Sağlığı ve Güvenliği sektörü için bir dakikasını bile tutamadığımız, geri ya da ileri alamadığımız hayatta herkesin elbette ki zamana çok ihtiyacı vardır. Bir günü 86400 saniyeden fazla yapamadığımız üzere; var olanı en optimum biçimde kullanmayı öğrenirsek; daha çok işi sistemli bir şekilde yaparak hem iş hayatımızı hem de özel yaşantımızı şekillendirebiliriz. İş bu incelikleri Zaman Yönetimi eğitimin de öğrenebiliriz.

5- BEDEN DİLİ

Beden Dilimiz çok şey ifade etmektedir hatta bir işin/olgunun sonucunu değiştirecek güce sahiptir. İSG Uygulamaları sürecinde işveren, işveren vekili, yönetici, ara yönetici, çalışan ve işletmenin tüm kademeleri ile doğrudan iletişim gerçekleştiği için beden dilini doğru kullanan bir isg profesyoneli bazı sorunları oluşmadan ortadan kaldırabilir.

6- KRİZ YÖNETİMİ

Sektörün yapısı ve mevzuatın esnekliği tarafından bakınca iş ortamında ki krizler kaçınılmaz hale gelebiliyor. Her kademe ile etkileşimde bulunan İSG gibi birimlerin mensupları krizi doğru yöneterek, hem prosedürleri uygulamakta hem de krizi fırsata çevirme aşamalarında kendi işlerini kolaylaştırabilmektedir.

7- ETKİLİ BİLGİSAYAR BECERİLERİ

Gelişen teknolojiyle ve bağlı bulunduğumuz bakanlık birimlerinin teknolojik geliştirmelere hız vermesi münasebeti ve zamandan kazanım sebebiyle bir çok işimizi elektronik ortama dökmüş durumdayız. İBYS Yazılımı gibi kullanımı zorunlu altyapılar ile birlikte Ofis Programları (Word, Excel, PowerPoint vb.), Google Drive, Evernote gibi yazılım ve uygulamaları da hem bilgisayar hem de mobil tabanlı olarak aktif kullanmak durumundayız. Özellikle ofis programlarında ne kadar marifetli olursak zaman ve motivasyonumuz o derece de verimli hale gelecektir.

8- TÜRKÇE DİL BİLGİSİ VE MESLEK DİLİ

Yabancı dilin yanında sahip olduğumuz ana dilimizi en iyi şekilde bilmek ve kullanmak durumundayız. En temelinde mevzuat metinlerini doğru, hızlı ve anlaşılır şekilde okuyabilmek ve bunları muhataplarına en doğru ve hızlı biçimde iletmek ile sorumluyuz, aksi durumlar isg profesyoneli için uygun olmayacaktır. Doğru bir Türkçe dilbilgisi ile aktarmak istediklerimizi kısa, anlamlı ve doğru cümlelerle, net bir şekilde ortaya koyabiliriz.Bunun için çokça kitap okumak da bu maddenin alt başlığı olabilir.

9- YABANCI DİL

Yabancı Dil, günümüz şartlarında olmazsa olmaz haline gelmiştir. Mesleği gelişimi sağlamak için İngilizce gibi bir dili bilmemek olmaz zira ülkemizde henüz isg alanında yeterli kaynak bulunmamaktadır. Buna ilaveten kişisel gelişimin de önemli tetikleyicilerinden olan YABANCI DİL ÖĞRENİMİ hususunda İSG İŞ BUL Kariyer AKADEMİ olarak sektörel bir kolaylık hazırlığındayız.

10- EĞİTİCİ’NİN EĞİTİMİ

“Eğitimcilerin Eğitimi” genel olarak bir zorunluluk olduğunda alınmaktadır ancak iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışanların doğrudan eğitimci olmaması münasebeti ile etkili bir eğitimin nasıl gerçekleştirilebileceğinin anatomisi üzerine bilgi edinmeleri iş uygulama süreci için doğrudan etkili olmaktadır.